SKConnect sưu tầm, tổng hợp và cung cấp thông tin về HIV, PrEP, các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, sức khoẻ tâm thần, và các lĩnh vực liên quan.

Dự án Hoàn thành Mục tiêu và Duy trì kiểm soát dịch bệnh (EpiC) là dự án toàn cầu thực hiện trong 5 năm và được tài trợ thông qua Chương trình Cứu trợ Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về Phòng, chống HIV/AIDS (PEPFAR) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).