Xét nghiệm nhiễm cấp HIV bằng Alere Combo

Cập nhật vào 22/09/2023 1 tệp tin đính kèm

Xét nghiệm nhiễm cấp HIV bằng Alere Combo

Xét nghiệm nhiễm cấp HIV bằng Alere Combo là tài liệu kỹ thuật hướng dẫn xét nghiệm nhiễm cấp HIV bằng Alere Combo dành cho cán bộ y tế và nhân viên hỗ trợ cộng đồng. Các bước thực hiện được minh họa bằng hình ảnh giúp người thực hiện xét nghiệm dễ dàng triển khai Alere Combo.

Bạn thấy nó có ích chứ?