Hướng dẫn xét nghiệm bạn tình và bạn chích

Cập nhật vào 22/09/2023 1 tệp tin đính kèm

Hướng dẫn xét nghiệm bạn tình và bạn chích

Hướng dẫn xét nghiệm bạn tình và bạn chích là công cụ hướng dẫn ngắn gọn về xét nghiệm bạn tình và bạn chích nhằm giúp khách hàng có nguy cơ cao tiếp cận các dịch vụ dự phòng HIV như xét nghiệm HIV và PrEP thông qua mạng lưới các khách hàng nguồn.

Bạn thấy nó có ích chứ?