Tờ rơi thông tin cơ bản về PrEP

Cập nhật vào 22/09/2023 1 tệp tin đính kèm

Tờ rơi thông tin cơ bản về PrEP

Tờ rơi thông tin cơ bản về PrEP là tờ rơi cung cấp các thông tin cơ bản, dễ hiểu và cần thiết về PrEP giúp khách hàng hiểu về hành vi nguy cơ và sự cần thiết khi sử dụng PrEP đề dự phòng lây nhiễm HIV. Tờ rơi sẽ được copy và phát cho khách hàng tại cơ sở y tế hoặc qua các sự kiện truyền thông tại địa phương.

Bạn thấy nó có ích chứ?