Tờ rơi hướng dẫn sử dụng PrEP

Cập nhật vào 22/09/2023 1 tệp tin đính kèm

Tờ rơi hướng dẫn sử dụng PrEP

Tờ rơi hướng dẫn sử dụng PrEP sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) cho nhóm có nguy cơ cao. Tài liệu cũng liệt kê các địa chỉ đang cung cấp PrEP do dự án USAID EpiC Việt Nam hỗ trợ tại 6 tỉnh/ thành phố.

Bạn thấy nó có ích chứ?