Posters quảng bá PrEP

Cập nhật vào 22/09/2023 7 tệp tin đính kèm

Posters quảng bá PrEP – Thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV

Posters quảng bá PrEP được thiết kế và sử dụng tại các cơ sở y tế, phòng khám tư nhân, nhà để xe, quán cafe, nhà hàng, siêu thị….để quảng bá về dịch vụ dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng PrEP.

Các posters này liệt kê các lợi ích, sự cần thiết và nhóm đối tượng cần sử dụng PrEP có kèm theo các số hotlines của các cơ sở để tiện liên hệ khi cần.

Bạn thấy nó có ích chứ?