Hướng dẫn sử dụng PrEP tình huống

Cập nhật vào 22/09/2023 2 tệp tin đính kèm

Hướng dẫn sử dụng PrEP tình huống

Hướng dẫn sử dụng PrEP tình huống là tài liệu được xây dựng và phát triển của Dự án USAID EpiC nhằm cung cấp thông tin chi tiết về PrEP tình huống cho khách hàng có nguy cơ cao và cách sử dụng sử dụng PrEP tình huống.

Bạn thấy nó có ích chứ?